انجمن goldtabriz
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان - نسخه قابل چاپ

+- انجمن goldtabriz (http://goldtabriz.ir)
+-- انجمن: حوزه خدمات (http://goldtabriz.ir/forumdisplay.php?fid=49)
+--- انجمن: خدمات ساختمان (http://goldtabriz.ir/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (/showthread.php?tid=50)سیستم مدیریت هوشمند ساختمان - Hooshmandsazan96 - 01-05-2018

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان سعی دارد تا با بهره گیری از فناوری های کنترلی، مدیریت منابع و خدادهای یک ساختمان را بسته به نوع کاربری آن (مسکونی، اداری، تجاری و ...) در دست بگیرد. هوشمندسازی سبب می شود تا تاثیر عواملی همچون خطای نیروی انسانی، نرخ وقایع و رخدادهای خارج از کنترل و سوانح کاهش پیدا کرده و باعث افزایش قابلیت اطمینان از عملکرد صحیح تاسیسات و تجهیزات ساختمان و بهبود امنیت عمومی ساختمان شود. 
قابلیت کارکرد سیستم های مختلف جانبی یا سیستم های مدرن، مانند بویلرهای چگالشی، سیستم های خورشیدی، سیستم های تولید همزمان برق و حرارت (CHP) و ... که خود دارای سیستم کنترل جداگانه ای می باشند از طریق برقراری ارتباط سیستم مورد نظر با سیستم مدیریت مرکزی وجود داشته و قابل تعریف در سیستم است.


خانه هوشمند الفا بهترین مجری اتوماسیون و هوشمندسازی ساختمان های اداری- تجاری و مسکونی شماست. با خانه ی هوشمند رویای خود را لمس کنید. برای درخواست نمایندگی خانه هوشمند به سایت ما مراجعه کنید.